Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.24/00370/2017